aon-corespodent
NASLOVNAO NAMAUSLUGEAON KORPORACIJANOVOSTIPRETRAGAKONTAKTLOGIN
Glavne prednosti
Vrste osiguranja
Pitanja i Odgovori
Reference
Glavne prednosti PDF Štampa El. pošta

Zašto baš ACB kao posrednik u osiguranju donosi dodatnu vrednost korisnicima usluga?

 • ACB je ekskluzivni korespodent Aon-a u Srbiji
 • Licenciran, registrovan i posluje u skladu sa domaćim zakonima i regulativama
 • Primenjuje svetsku praksu osiguranja na lokalnom tržištu osiguranja
 • Aon je u 2006. godini postao broker broj 1. u svetu, posmatrajući prihode ostvarene od poslova posredovanja u osiguranju
 • Zapošljava iskusne profesionalce iz osiguravajuće industrije – ukupno 9 zaposlenih, od kojih 6 zaposlenih sa visokim obrazovanjem i dugogodišnjim (preko 30 godina) iskustvom u poslovima osiguranja, procene rizika i procene šteta, posredovanja u osiguranju i risk menadžmenta
 • Izgradio je solidan portfelj klijenata u svim vrstama industrije – moć velikog kupca kod osiguravača
 • Obezbeđuje uslugu visokog kvaliteta kako domaćim, tako i stranim preduzećima
 • Svaki klijent zna tačno ko direktno radi za njega (Account Executive)
 • Sarađuje sa pouzdanim domaćim osiguravačima, ali Klijent je i interesi Klijenta su uvek na prvom mestu
 • Za razliku od osiguravača koji raspolaže samo sopstvenim proizvodima i prevashodno štiti sopstveni interes, ACB kao posrednik u osiguranju raspolaže širom paletom proizvoda raznih osiguravača i prvenstveno vodi računa o interesu Klijenta
 • Umesto kontakata sa više predstavnika osiguravača (nekad i predstavnika više osiguravača), naš Klijent ima prednost u komunikaciji sa stručnim i kompetenetnim predstavnikom ACB-a koji raspolaže znanjima iz svih vrsta osiguranja („one-stop shop“)
 • Krajnja cena (premija) osiguranja koju naš Klijent plaća osiguravaču ne može biti veća od cene (premije) osiguranja koju bi osiguravač direktno ponudio Klijentu bez našeg učešća (posredovanja)
 
Mailing listaAnketaMapa sajta
All rights reserved © 2019 ACB - Društvo za posredovanje u osiguranju